PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Fremtid og økonomi
 

Bestyrelsen har arbejdet hårdt på at identificere vandværkets fremtidige udfordringer og investeringsbehov. På denne baggrund har vi i løbet af vinter/forår 2017 udarbejdet et prioriterings-matrice og overordnet budget for de nødvendige anlægsprojekter og moderniseringer, over de kommende 11 år.

Tabellen herunder viser de prioriterede tiltag med beløb i antal kr. 1.000.
 

Årstal Udskiftning af ledningsnet Nye pumpe-styringer Solcelle-anlæg Måler-udskiftning I alt
2018 2.000* 500 100   2.600
2019 2.800*       2.800
2020 7.500*       7.500
2021 1.000       1.000
2022 1.000       1.000
2023 1.000       1.000
2024 1.000       1.000
2025 1.000     500 1.500
2026 1.000       1.000
2027 1.000       1.000
2028 1.000       1.000

 
* sommerhuskloakering (samgravning). Estimerede priser, idet vi først har de faktiske priser for samgravning i etape 1 efter udløb af tilbudsfrist i Odsherred Forsynings udbud i løbet af juli 2017.

Gevinstoversigt
 

Aktivitet Gevinst Beskrivelse
Energi, Solcelleanlæg Selvforsyning af energi Besparelse på kr. 10.000 - 15.000 årligt.
Effektiv pumpestyring Risikostyring Reduktion af risiko for lækager. Energioptimering ift. udpumpningsanlæg og deraf følgende økonomisk besparelse ved lavere energiforbrug og færre reparationer i ledningsnettet.
Udskiftning af ledningsnet Risikostyring Reduktion af spildprocent og dermed minimering af ekstra afgifter til staten. Færre lækager og dermed økonomisk besparelse i forhold til reparationer. Reduktion i risiko for forurening.

 

Handleplan


Takstblad 2018, som aconto opkræves i januar 2018 og endelig afregnes i januar 2019, indeholder et ekstraordinært årligt bidrag til moderniseringen på kr. 2.000 excl. moms per andelshaver. Der er dog også behov for ekstern finansiering til at dække de kommende års aktiviteter og det ekstra årlige bidrag er en forudsætning for at kunne indhente denne eksterne financiering.
 

Aktuelt

Driftsstatus:
Der er normal drift

_______________

09.05.2022: Artikel om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS

09.05.2022 Generalforsamling
afholdes den 18. juni 2022 kl. 10.30. Invitation sendes ud primo juni.


07.01.2018: Opdateringer og tiltag. 
Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.