PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

SMS service


Vi benytter en SMS baseret informationstjeneste, hvor vores forbrugere vil blive advaret via SMS, når der f.eks. lukkes for vandet i deres område. Dette kan f.eks. være ved ledningsbrud og alvorlige fejl på værket. Herudover vil vi kunne oplyse om forestående vedligeholdelse eller reparationer af vores forsyningsnet, således at forbrugeren på forhånd er gjort opmærksom på at der lukkes for vandet i en nærmere specificeret periode.

SMS servicen er frivillig at tilmelde sig og er et gratis tilbud til vores forbrugere.

Du kan herunder selv vedligeholde hvilket mobilnummer der skal være tilknyttet din forbrugeradresse. Herudover kan du afmelde dit mobilnummer, hvis du ikke længere ønsker at få denne type informationer og advarsler fra vandværket.
 

  • Kun ét mobilnummer kan være tilknyttet hver forbrugeradresse

  • Forbrugernummeret står på dine afregninger fra vandværket

  • Du skal indtaste den adresse som modtager vand fra Vig Lyng Vandværk

  • Mobilnummeret skal være et dansk mobilnummer

  • Alle felter skal udfyldes

  • Ved akutte problemer, så som brud på hovedledninger, har vandværket primært fokus på at begrense skaden og løse problemet, sekundært at varsle om dette via SMS. Vi kan derfor ikke garantere at forbrugerne i disse tilfælde altid vil blive varslet om lukninger via SMS.

 

Forbrugeradresse 
Vejnummer 
Mobilnr. 
Mobilnr. skal
 

Aktuelt

Driftsstatus:
Der er normal drift

_______________

24.06.2022: Månedlig aflæsning af vandværker via telemetri

23.06.2022: Skift af leje på pumpe 1 på vandværket

21.06.2022: Referat fra generalforsamling. Læs her

17.06.2022: Udførsel af tilsyn med arbejdet med renovering af taget på vandværksbygning.
Ingen bemærkninger

16.06.2022: Serviceeftersyn på affugter i pumperummet.
Alt OK

27.05.2022: Månedlig aflæsning
af vandværker via telemetri: En forbruger med lækage

13.05.2022: Andelshaver anmelder at vandværkets hane i målerbrønden er i stykker, og at ejendommen ikke forsynes korrekt. Tilsyn, hvor det viste sig at det var ejerens egen hane der var defekt

12.05.2022: Andelshaver anmelder lækage på forsyningsledning. Tilsyn og konstatere at det er på andelshaverens egen grund

09.05.2022: Artikel
om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.

 

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk