PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Tilbagestrømningssikring
 

 

Vandværket ønsker at øge fokus på sikkerheden for, at drikkevandet ikke bliver forurenet. Her kan du læse mere om regler og retningslinjer for korrekt tilbagestrømningssikring. Retningslinierne gælder primært for virksomheder, institutioner m.v. og for private boligejere med særlige vandinstallationer.

Hvad er tilbagestrømningssikring?

En tilbagestrømningssikring er en ventil, som forhindrer, at vand fra en forbruger eller en virksomhed løber tilbage til vandværkets forsyningsledning, og på den måde er skyld i en forurening. En tilbagestrømningssikring er en effektiv foranstaltning, der sikrer mod forurening af drikkevandet, hvis der sker et uheld eller installationerne på en ejendom ikke er udført korrekt. 

Der har gennem årene været flere tilfælde, hvor der er sket tilbagestrømning af ”forurenet” vand fra forbrugere tilbage til vandværket. Mest kendt i nyere tid er sagen fra Køge, hvor der kom vand fra et rensningsanlæg ud i vandværkets ledningsnet.

Kilde: Danske Vandværker

Kilde: Danske Vandværker
 

Tilbagestrømning kan f.eks. ske i tilfælde af:

* Planlagt lukning af vandværket
* Strømsvigt eller fejl på vandværkets udpumpning
* Brud på vandledning
* Store aftapninger, f.eks. brand


Sikring mod tilbagestrømning til drikkevandsystemet

 

En bakteriologisk forurening af drikkevandet er til gene for mange og medfører ofte store omkostninger for den ansvarlige forurener. Selvom lovgivningen på området har været gældende længe, er det ikke alle, der er korrekt sikret. Hvis der ikke er en korrekt sikring mod tilbagestrømning til drikkevandssystemet, er vores fælles vandkvalitet og din økonomi i fare.
 

Det er dit ansvar, at der ikke kan ske en forurening fra ejendommen. Vær opmærksom på, at det er dig, som ejer, der skal betale og sørge for installation og vedligehold af en korrekt sikring.
 

Vandværket har i forbindelse med skift til elektroniske vandmålere i 2013 indkøbt og monteret en kontrollerbar kontraventil i forlængelse af vandmåleren i din målerbrønd.

 

Læs mere om regler og retningslinier for korrekt tilbagestrømningssikring

 

Tilbagestrømningssikring i private boliger

Anvisninger og retningslinjer for tilbagestrømningssikring gælder hovedsagligt for virksomheder. Som privat boligejer er du tilstrækkelig sikret mod tilbagestrømning til drikkevandssystemet via en indbygget sikring i din vandmåler. Vandværket har installeret en kontrollerbar kontraventil foran vandmåleren i din målerbrønd, men det er dit ansvar at kontrollere korrekt funktion af denne kontraventil.

Du skal derfor kun foretage dig yderligere, hvis du har vandinstallationer ud over det normale. Det kan fx være:

 

*Swimmingpool
*Vandbehandlingsanlæg (f.eks. til afkalkning)
*Regnvandsanlæg til f.eks. toiletskyl m.m.
*Automatisk havevandingsanlæg
*Direkte vandpåfyldning af diverse kedelanlæg

*Blandingsanlæg til sprøjtningsudstyr

*Drikketrug eller anden automatiseret drikkevandsforsyning til husdyr (heste, køer, får, svin osv.)
*Solfangere

*Andre ekstraordinære vandinstallationer

Tilbagestrømssikring - Eksempler på produkter:
- Armatec - Kategori 3 - 5
- Danfoss - Kategori 1 - 4
- Danfoss BA - Kategori 2 - 4
- Honywell BA 295 - Kategori 2 - 4
 

Henvisninger:
- BEK om påfyldning og vask m.v. af sprøjter

- Rørcenteranvisning 015 (Tilbagestrømningssikring)

- Rørcenteranvisning 003 (Brug af regnvand)

Hvis du er i tvivl, kan du spørge din VVS-installatør til råds eller kontakte os enten på mail eller telefon.
  

Aktuelt

Driftsstatus: Der er normal drift.

_______________

22.06.2024: Generalforsamlingen afholdes den 22. juni kl. 10.30 på Pilegården, Lyngvej 127, Vig

23.05.2024: Etape 7 af ledningsudskiftningen omfatter Bragesvej og resten af Lokesvej. Projektstart forventes primo juni 2024. De berørte forbrugere bliver informeret. Du kan læse mere her

19.05.2024: Etape 6 af ledningsudskiftningen på Odins- og Lokesvej er nu gennemført.
Graveområdet er retableret.


08.05.2024: Resultat af seneste egenkontrol
Se mere her

22.04.2024: Kemp og Lauritsen har termograferet de elektriske anlæg på vandværket. Termograferingen sker for at undgå

farlige situationer der kan føre til brand og driftsforstyrrelser på de elektriske anlæg. Herudover er det et krav fra forsikringsselskabet. Der var intet at bemærke.

04.04.2024: Rentvandstanken er inspiceres med en robot. Rapporten viser, at der endnu ikke er behov for at iværksætte indsatser ift. rentvandstanken.


03.04.2024: Serviceeftersyn på affugter i pumperummet. Alt OK

21.12.2023:
Så er solcelleanlægget koblet, og det er dimensioneret til at dække 34% af vandværkets energibehov.


19.06.2023: Referat fra generalforsamlingen den 17-6-2023 kan læses her

 

09.05.2022: Artikel om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.