PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Sådan læser du opkrævningen

 


Din opkrævning fra vandværket udstedes hvert år i december måned med betalingsfrist omkring den 10. januar det følgende år.

Opkrævninger udarbejdes af Microwa, som sender dem til Betalingsservice (BS), der herefter påfører din opkrævning på din BS oversigt for januar måned, såfremt du har oprettet en BS aftale for opkrævninger fra vandværket. Har du ikke oprettet en BS aftale, udsteder BS en fysisk opkrævning, som du modtager per brev. Indholdet på BS oversigten og i brevet er det samme.

 

Der findes to forskellige perioder, der begge er i spil på opkrævninger fra vandværket:

 

  • Forbrugsåret, dvs. forbruget der årligt opgøres efter aflæsning af din vandmåler, går fra 1. oktober til 30. september året efter. Din vandmåler aflæses af vandværket via telemetri i starten af oktober måned. Det er denne aflæsning, sammenlignet med aflæsningen fra sidste år, der danner grundlag for din opgørelse af det forgangne forbrugsår.

     

  • Takstbladsperioden følger kalenderåret og danner grundlag for opkrævninger i det pågældende år. Takstbladet godkendes på generalforsamlingen i juni måned, året inden det skal træde i kraft. Herefter sendes takstbladet til godkendelse hos vandteamet i Odsherred Kommune. Når vi modtager godkendelsen, lægges takstbladet på hjemmesiden og sendes samtidig til Microwa, så de har taksterne for aconto opkrævningen til det følgende år.


Din opkrævning består derfor af 2 dele:

 

  1. En retrospektiv opgørelse af vandforbrug og afgifter for det forgangne forbrugsår. For denne opgørelse gælder takstbladet for det opgjorte forbrugsår.

     

  2. En acontoopkrævning for forventet forbrug og afgifter for det kommende forbrugsår. For acontoopkrævningen gælder takstbladet for det kommende forbrugsår.

 

Klik på billedet herunder for at downloade et anonymiseret eksempel med forklaringer som PDF dokument.

 

Aktuelt

Driftsstatus: Der er normal drift.

_______________

25.06.2024: Du kan læse referatet fra årets generalforsamling her

23.05.2024: Etape 7 af ledningsudskiftningen omfatter Bragesvej og resten af Lokesvej. Projektstart forventes primo juni 2024. De berørte forbrugere bliver informeret. Du kan læse mere her

19.05.2024: Etape 6 af ledningsudskiftningen på Odins- og Lokesvej er nu gennemført.
Graveområdet er retableret.


24.06.2024: Resultat af seneste egenkontrol
Se mere her

22.04.2024: Kemp og Lauritsen har termograferet de elektriske anlæg på vandværket. Termograferingen sker for at undgå

farlige situationer der kan føre til brand og driftsforstyrrelser på de elektriske anlæg. Herudover er det et krav fra forsikringsselskabet. Der var intet at bemærke.

04.04.2024: Rentvandstanken er inspiceres med en robot. Rapporten viser, at der endnu ikke er behov for at iværksætte indsatser ift. rentvandstanken.


03.04.2024: Serviceeftersyn på affugter i pumperummet. Alt OK

21.12.2023:
Så er solcelleanlægget koblet, og det er dimensioneret til at dække 34% af vandværkets energibehov.


19.06.2023: Referat fra generalforsamlingen den 17-6-2023 kan læses her

 

09.05.2022: Artikel om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS

07.01.2018: Opdateringer og tiltag. Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.