PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Andre tiltag
 

Bestyrelsen arbejder også på at sikre bedre indkøb sammen med andre effektiviserings- og besparelsesinitiativer. Bestyrelsen gennemførte således i 2016 et udbud på løsning af administrative og regnskabsmæssige opgaver.

Herudover forhandlede vi, sammen med Odsherred Vandråd (OVR), en ny aftale med Odsherred Forsyning vedr. levering af forbrugsdata, mod betaling af kr. 16 pr. måler pr. år. Odsherred Forsyning skal bruge forbrugsdata til opkrævning af spildevandsafgiften.

Bestyrelsen planlægger fra næste år at kommunikere mest muligt digitalt og herved reducere de eksisterende omkostninger til produktion og distribution af bl.a. hæfter med generalforsamlingsindkaldelse. Dette udgør pt. en omkostning på ca. kr. 15.000 pr. generalforsamling.  

Forudsætningen for at dette kan gennemføres, er at alle andelshavere registrerer deres email og mobilnummer på hjemmesiden. Dette har været muligt siden 2012 og du kan allerede nu være med til at gøre dette muligt, ved at registrere dig på siderne for hhv. SMS service og Email service under Information.
 

Fakta

En parcelhus-familie på to voksne og to børn bruger pr. år ca. 160 m3 vand, hvilket beløber sig til ca. 5000 kr. pr. år, incl. målerafgift, statsafgift og moms. Hertil kommer opvarmningen af det varme vand, som bruges til bad, opvask osv.

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk