PRINT SEND TIL EN VEN
Vig Lyng Vandværk

Bestyrelsen


Ved nødopkald til vandværket benyt venligst
tlf.nr. 23 29 60 57


Formand
Dorte Bøge Sørensen, 23 29 60 57

Bestyrelsesmedlemmer
Gert Enemark 
Henrik Kofoed-Sørensen 
Carsten Moltke Hansen
Niels Halberg 

Bestyrelsessuppleanter
Vakant
 
Ekstern statsautoriseret revisor 

Willads & Vibe-Hastrup revisorer ApS

Vandværksdrift og koordinering


Henrik Kofoed-Sørensen, 26 73 63 66
⇒ brug fortrinsvis værkets email: viglyngvand@gmail.com, med mindre henvendelsen har karakter af hastesag.

Aktuelt

Driftsstatus:
Der er normal drift

_______________

09.05.2022: Artikel om beskadigelse af ledningsnettet udgivet i VandPosten (Danske Vandværker) LÆS

09.05.2022 Generalforsamling
afholdes den 18. juni 2022 kl. 10.30. Invitation sendes ud primo juni.


07.01.2018: Opdateringer og tiltag. 
Vi har oprettet en side, hvor du løbende kan følge med i fremdriften af vores omfattende projekt vedr. udskiftning af forsyningsledninger og opgraderinger på vandværket. Alle tiltag udspringer direkte af de handleplaner, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen den 25. juni 2017. Du finder siden her.
_________________

Du kan finde flere nyheder i vores nyhedarkiv.

 

Kontakt

Sådan kommer du i kontakt med Vig Lyng Vandværk:

 

Tlf.: 23 29 60 57

Email: viglyngvand@gmail.com

Vandværket modtager ikke fysisk post.

Alle henvendelser vedr. regninger og flytteopgørelser skal rettes til vores regnskabskontor Microwa abc, telefon 70 26 93 26 eller abc@microwa.dk